Smarthome blog

Spanning, stroom & vermogen. Wat betekent dat allemaal?

Elektriciteit is voor veel mensen een ruim, maar onbekend begrip. Er zijn heel wat termen die ervoor zorgen dat je je al snel in de haren krabt en je aan het twijfelen doen slaan. Wij bij LIVOLT vinden het belangrijk om transparant en duidelijk te communiceren, maar vooral in mensentaal.

We zetten een paar termen op een rijtje en leggen ze graag even kort aan je uit.

 • Spanning (V)
  De spanning wordt steeds uitgedrukt in volt. Vaak zie je ook gewoon ‘V’ staan. Je kan het vergelijken met de druk die op een waterleiding staat.

 • Stroom (A)

De stroom wordt uitgedrukt in ampère of simpelweg ‘A’. In het geval van onze waterleiding kan je het vergelijken met de hoeveelheid water die door de leiding stroomt.

 • Vermogen (W)
  Omdat spanning en stroom vaak verschillend zijn, ga je het verbruik van een toestel uitdrukken in vermogen. Om vermogen uit te drukken wordt watt of ‘W’ gebruikt.
  Het vermogen is steeds gelijk aan spanning vermenigvuldigd met stroom, dus W=V x A
  (De correcte formule is P=U x I, maar dat is nu even bijzaak)

We krijgen vaak de vraag: Is mijn zekering zwaar genoeg?

Aan de hand van de bovenstaande 3 elementen komen we snel tot het juiste antwoord.

Voorbeeld 1: Een haardroger van 2000W steekt in het stopcontact. Kan dat wel?
Als je weet dat een huishoudelijk stopcontact steeds 230V bevat en de zekering er eentje is van 16A, dan kunnen we uitrekenen of het stopcontact de haardroger van voldoende elektriciteit kan voorzien. 2000W/230V = 8,7A. De zekering van 16A is dus voldoende zwaar om je de haardroger te laten gebruiken.

Ook andersom kan je berekenen hoeveel je verbruiker maximaal aan vermogen mag verbruiken op een bepaald stopcontact. 

Voorbeeld 2: Hoeveel watt kan ik uit het stopcontact halen als de kring waartoe het stopcontact behoort op een zekering van 16A staat? Wetende dat een stopcontact in België steeds 230V bevat, kunnen we dit volgens de formule W=V x A  berekenen waarbij V 230 bedraag en A 16. We komen dan uit op 230V x 16A = 3680 Watt (of 3,68 kW). Je weet nu dat je verbruiker die je aansluit maximaal 3680 watt of 3,68 kW mag bedragen.

Algemeen gezien, is het vooral de combinatie van zekeringen in de elektriciteitskast met de draaddiktes van je kabels die belangrijk is. Meer informatie over draad- en kabeldiktes vind je hier ‘Is mijn kabel, die vanuit de elektriciteitskast voorzien werd, zwaar genoeg voor de verbruiker?’. Laat je voor de juiste combinatie steeds bijstaan door een technieker van LIVOLT. Hij bekijkt voor jou wat je nodig hebt voor welke verbruiker en installeert dit volgens de juiste technieken.

Waarom dit zo belangrijk is? Een te hoge stroom resulteert in leidingen die te warm worden en die op hun beurt schade, zoals brand veroorzaken. De zekeringen in de elektriciteitskast gaan de stroom in de leidingen beperken door ze uit te schakelen als de bovengrens bereikt wordt. Een zekering van 16A ‘springt’ dus vanaf er 16A door de leiding stroomt. Niet enkel dan, maar ook bij kortsluiting treedt de zekering in werking.

Hoe je best omgaat met een uitgeschakelde zekering leggen we later uit in de blog ‘De elektriciteit valt uit, wat nu?’ ‘De elektriciteit valt uit, wat nu?’.

Ben je niet helemaal zeker of bang van het onbekende? Bel ons zeker even op of plan een plaatsbezoek in. Wij, als erkend elektrotechnisch bedrijf, passen je installatie aan zodat ze terug veilig en reglementair is.